تیم سفارش پروژه
اطلاعات شخصی امین عبداللهی هستم ساکن شهر شاهرود دارای مدرک کارشناسی ارشد. بنده
تیم سفارش پروژه

الهام غایبی

فیلمبرداری و عکاسی
اطلاعات شخصی غائبی هستم یکی از اعضای تیم سفارش پروژه زومکت. ساکن شهر تهران.
تیم سفارش پروژه

نیلوفر اکبریان

کارشناس تولید محتوا و ترجمه
اطلاعات شخصی کارشناسی تولید محتوا و ترجمه متون انگلیسی از تخصص های بنده میباشد.
تیم سفارش پروژه

سپهر چهنوی نژاد

برنامه نویس
اطلاعات شخصی سپهر چهنوی نژاد هستم ساکن شهر مشهد، با همکاری تیم سفارش پروژه
تیم سفارش پروژه

امیر حسین حدادی

تولید محتوا
اطلاعات شخصی حدادی هستم از اعضای سایت سفارش پروژه زومکت با سابقه فعالیت در
تیم سفارش پروژه
اطلاعات شخصی انجام امور گرافیکی مانند ساخت کاتالوگ، پوستر و … همچنین ساخت
تیم سفارش پروژه
اطلاعات شخصی یکی از بزرگترین شرکت های مربوط به امور گرافیکی همچون ساخت تیزر،
تیم سفارش پروژه
اطلاعات شخصی دخیلیان هستم شاغل در شرکت راهکار شبکه و دارای چندین عضو از نیروهای
تیم سفارش پروژه

دیگر متخصصین

سفارش های متفرقه
اطلاعات شخصی تمامی اعضای این تیم در زمان مورد نیاز و دریافت سفارش های متفرقه
تیم سفارش پروژه
اطلاعات شخصی عضویت در این تیم باعث سرافرازی بنده میباشد. تولید محتوا، انجام امور