پیش بینی تکنولوژی ویدئوکلیپ برای 2019

ما در دنیایی زندگی میکنیم، که ارتباطات ویدئویی در تلاشند تا خود را وارد رسانه های اجتماعی کنند. در بدو ورود به سال 2019 از کمپانیهای بیشتری انتظار داریم که از استراتژی های فروش و بازاریابی برای همکاری ها و ملاقات های ویدئویی برای محصولاتشان استفاده کنند.

بیشتر بخوانید