نمونه کارهای عکاسی و فیلمبرداری

پشتیبانی

پشتیبانی جهت ویرایش مجدد تصاویر یا ویدیو

انجام کار

مرحله انجام کار با حضور عکاس یا فیلمبردار

ایده پردازی

ایده پردازی اولیه جهت عکاسی و فیلمبرداری

عکاسی و فیلمبرداری توسط برترین متخصصین کشور انجام میشود.

 

بیشتر بخوانید